Yoga - Create and Make miracles in English
Вензель ресурсы Человек Суббота, 13 Апр 2024, 10:49 Вензель ресурсы Человек
Главная Банк Зеркало Человека Йога-знание - школа Способности человека - универ улица Счастья Будущее
улица Любви Quantum улица Красоты Дети Площадь Встреч Приоритеты общества Интернет Clas Yoga
Деньги Погода улица Истины Ψ Механика Лунная улица Рай и Ад Объявления и сайты Регистрация Вход
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Были: · Вы вошли как "Искатель" · RSS

Материалы в УААСП - Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц - криптовалюта
» Архив интернет продуктов о Человеке » 2017 » Июль » 25 » Материалы в УААСП - Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц - криптовалюта


Материалы в УААСП - Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц - криптовалюта
25 Июл 2017 09:04
Согласно экспертизе Укрпатента материалы на патент "Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц"  принадлежит к интеллектуальной, организационной деятельности, что не относится к объекту технологии, поэтому не признаются полезной моделью. В связи с этим готовятся материалы  в УААСП - Украинское агентство  по авторским и смежным правам - на получение авторского свидетельства.

Институт международных финансов сообщил о том, что совокупный общемировой долг в I квартале этого года достиг астрономической суммы в $217 трлн. Причём только лишь за последний год он вырос на $600 млрд. Долг составляет 327% мирового ВВП. То есть всему человечеству потребуется три с лишним года, чтобы его отработать при условии, что мы больше ни на что не будем тратить...

Как выйти из этого положения?..

"Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц" - это идеальные деньги на миллиарды-миллиарды лет вперед, которые создает каждый из вас и нас, а не печатный станок государства. Во главе стоит человек или гуманность:
1. Это его творчество и рождение детей.
2. Это полнота бытия или счастье.
3. Это поиск.
4. Это мы или семья, род, родина.
5. С первого по четвертое умножается друг на друга.
За подобную деятельность вы получаете деньги и еще больше, если следуете пяти сказанным правилам. И не получает денег тот, кто разрушает, бесчестен, обманывает и совершает преступления...

Ниже приложены материалы на авторское свидетельство "Способ обеспечения денег и замены фиатных денежных единиц" на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинский язык - вверху кнопка перевода на любой язык или здесь с выбором перевода всей страницы, в строчке набрать нужно - http://alligater.my1.ru/news/2017-07-25-616.
 
Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць
 
Опис корисної моделі

Згідно з пп. 2.3 та 13.1 Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. для характеристики способу, які характеризують матеріальний об’єкт, вказують на наявність дій, порядок та умови їх виконання.

В корисній моделі Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць матеріальним об’єктом – є виключні авторські права [1-5], де одиницею даного матеріального об’єкту є людина, також як основоположна категорія філософії, соціології та антропології, з подальшою зміною властивостей і, таким чином,  основних елементів, як власність, сім’я, праця, держава, економічні цілі та взаємовідносини людей в процесі реалізації особистих матеріальних та творчих потреб для створення наукового напрямку розвитку категорії сучасних «ГРОШЕЙ» і суспільства з сучасного часу.

Виключні права [1-5] у міжнародному праві це право автора на дозвіл або заборону використання інтелектуальної і творчої праці. Виключні права не поширюються на відкриття, пріоритети відкриття та ідеї. Однак, переслідується, коли під ім'ям першовідкривача ставлять абсолютно іншу особу. На даний час суперечки розглядаються судами і мають цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Зазвичай, рішенням судів є вилучення об'єктів, які порушують виключні права, та призначається компенсація за відшкодування шкоди до 50 тис. неоподаткованих податком зарплат за одиничне порушення.

На даний час будь-яка сучасна грошова одиниця, будь це американський долар, європейський євро, українська гривня, японська ієна і інші забезпечена авторитетом влади і міжнародними угодами. Це паперові або фіатні гроші [6, 7], номінальна вартість яких гарантується авторитетом і владою держави.

Якщо у звичайній економіці виділяють два сектори - реальний і фінансовий, то в сучасній економіці фактично співіснують три взаємопов'язаних сектора - реальний, фінансовий і віртуальний [8], представлений ринком деривативів, ф'ючерсів, форвардів, ставок на індекси та інших інструментів, який не вимагає реального капіталу і реального кредиту. Як відомо, так зване кредитне плече у віртуальному секторі майже не вимагає фізичного надання кредитних грошових ресурсів, що робить його розбухання - а разом з ним  ніким не контрольоване зростання ризиків - безконтрольних і небезпечних для фінансової системи.

При тому, що долар США є основною резервною валютою світу (61% від світового накопичення), на фінансовому ринку знаходиться ще близько сотні вільно конвертованих валют. В умовах, коли весь світ зав'язаний в єдину економічну ресурсну систему, перерахунки між валютами, курси яких змінюються, перетворюють світову економіку в задачу багатьох тіл. Економіка будь-якої країни стає ризикованою справою з погано поставленим урахуванням виробництва товарів, видобутку ресурсів, прогнозів доходів і витрат. Таким чином, негативним моментом сучасних грошових одиниць є відсутність єдиної універсальної забезпеченої валюти.

Зараз світова економіка і фінансова система перебуває в складному становищі - реальний світовий ВВП становить 73 трлн доларів США. Загальний борг країн [9-11]: США ~ 96%, Євросоюз ~ 68%, Японія ~ 66%, Англія ~ 291%, Німеччина ~ 145%, Франція ~ 222%, Італія ~ 291%, Україна ~ 36,5%. На сучасний час загальний світовий борг з 2012 року зріс з 64% [12] і дорівнює 98% від світового валового продукта. Повернути величезний фінансовий борг неможливо! Це означає не отримувати рік зарплатню кожному з нас, віддавати борги банкам, транскорпораціям і конкретним особам.

Сучасні методи державних дотацій і кредитів МВФ визнаються неефективними [13-16]. З 1972 року триває зниження темпів зростання світової економіки в золотому еквіваленті за тройську унцію.


На фіг. 1 наведено графік зростання ціни однієї тройської унції в доларах (блакитний колір) [17] і зростання світового ВВП (зелений колір) з 1920 по 2016 рік. Світовий ВВП з 1940 [18] по 1971 рік зріс у 8 разів у еквіваленті тройської унції. У 1971 році президент США Річард Ніксон скасував прив'язку долара до золота [18]. З 1971 по 2001 рік світовий ВВП впав в 2,5 разів, а з 2001 по 2016 рік світовий ВВП впав в 3 рази в еквіваленті тройської унції.

Спостерігається міжнародне падіння довіри до банків і валюти через соціальну нерівність і політику фінансової еліти, коли 0,1% розпоряджається 99% мирового капіталу.

Подібні тенденції мають світовий характер. Ми маємо парадоксальну тенденцію - зростання курсу американського долара через різке збільшення світового попиту. Іншими словами, кількість вироблених товарів в світі повільно зростає, а грошова маса гіперзростає. Очевидно, що одна з причин даного ефекту і світової кризи є незабезпеченість грошових коштів.

Відсоткові ставки, які встановлені на позики, не забезпечуються зростанням світової економіки. Так світовий борг майже дорівнює одному світовому ВВП, середні річні відсоткові ставки на банківські позики і кредити становлять 3-4% або в кінці року необхідно віддати 6-8% ВВП. З іншого боку зростання світової економіки з урахуванням інфляції становить менше 1,5% (для ЄС зростання ВВП на 2011 рік склав 1,8% при інфляції євро 3% в підсумку маємо мінус 1,2%). Ми отримуємо негативне сальдо між прибутком і витратою фінансів і зростання світового боргу на 3-6% щорічно без його забезпечення товарами. При такій тенденції за 15 років загальний незабезпечений борг держави і, одночасно, кожного з нас ще збільшиться в два рази.

Тому забезпечена валюта є не тільки вимога комп'ютерного обліку і руху грошових потоків - це вимога світової економіки, в якій міжнародний поділ праці стає все більш і більш глобальним і всеохоплюючим явищем, де фінансовий борг, що дорівнює одному світовому ВВП неможливо повернути.

Пропонуються наступні шляхи подолання кризи:

Американський план Дональда Трампа. В своїй економічній програмі закликав до зниження податків.

План Євросоюзу. Подолання фінансової кризи - це проблема ліквідації надлишкових доларових активів. Частково вона вирішується зростанням цін на продукти і послуги.

Російський план. Нинішня фінансова і економічна криза - це провісник прийдешньої загальної війни всіх проти всіх за ринки збуту. Результатом, неминуче, стане нова конфігурація економічних центрів сил на планеті, яка визначиться за підсумками протистояння.

План малих країн СНД. Оскільки середній технічний рівень промислових підприємств і собівартість сільгосппродукції нижче середньосвітового, країни уразливі. Крім цього їм доведеться зіткнутися з конкуренцією великих гравців, виграти цю боротьбу дуже важко. Тому майбутнє таких країн залежить від того, як буде складатися хід кризи для США, Євросоюзу, Росії, Китаю і в цілому в світі. Важко очікувати, що уряди таких країн зі зростанням безробіття будуть керуватися принципами відкритості економіки. В умовах кризи обмеження відкритості економіки будуть характерні для багатьох країн.

Ні в одному із запропонованих планів виходу з кризи не запропонований механізм вирішення кризового стану - незабезпеченість грошової одиниці. Пропонується компроміс або економічна (фінансова) війна.

Всесвітній економічний форум регулярно публікує доповідь The Future of Jobs. Остання доповідь опублікована в січні 2016-го року.

Згідно з цією доповіддю світ вже в найближчі 3-4 роки створить кілька мільйонів робочих місць у найбільш високотехнологічних сферах (нанотехнології, біотехнології) і при цьому ми будемо спостерігати повний провал в професіях, що вимагають низькокваліфікованої ручної праці. Найбільше зростає потреба у фахівцях з креативними аналітичними функціями, у медиках, IT-професіоналах, падає зацікавленість в некваліфікованій праці та безпосередній взаємодії з машинами (водії, оператори обладнання).

Можна визначити наступні вимоги до нової грошової одиниці.

Те, що це будуть електронні гроші або криптовалюта [19, 20] - в цьому немає сумнівів.

«Я думаю, що через 10 років, можливо, готівкові гроші перестануть існувати. У цьому немає ніякої необхідності, так це просто жахливо неефективно і дорого». Це було сказано главою німецького Deutsche Bank Джоном Крайаном John Cryan на початку 2016 року у Давоському форумі.

У світі сьогодні існує 12 мільярдів платіжних карт за допомогою яких здійснюється 235 мільярдів транзакцій на загальну суму в 20 трильйонів доларів, що становить 18% світового ВВП. Прогрес у цій сфері вибуховий. Ще недавно, в 2010 році було 7,9 мільярда карток, за якими здійснювалися платежі на 11 трильйонів доларів. Попереду за таким показником, як сума, сплачена за однієї транзакції, йде Китай. В азіатському регіоні в 2014 році оплата за картками зросла на 25% і очікується, що в подальшому до 2020 року приріст таких платежів щорічно становитиме 15%.

Електронні гроші або криптовалюта - це цифрові гроші, які записані у вигляді чисел на рахунках в банківських комп'ютерах, які переміщуються без паперових еквівалентів по електричним і електронним мережам. Ці гроші не мають "твердих копій", паперового або монетного уявлення.

У комп'ютері є цифри "російські", "японські", "американські", "українські" і ще сотня цифр інших видів валют. Це не облік доларів, рублів, карбованців і так далі, це числа різної характеристики. Комп'ютер працює тільки з числами, надавати числам колір, масу і подібне він не здатний. З урахуванням щоденних коливань курсу валют комп'ютер не може видати прогноз на завтра, на півроку, десятиліття. Це безглуздість сучасних грошей, які не мають забезпеченості або еталона. Комп'ютерні технології мають внутрішню логіку. Це логіка цифр, чисел без всяких біржових коливань і характеристик. Ось чому універсальні електронні гроші - це єдині гроші, гроші простого числа - не російські, не американські,.. а числа, які комп'ютер може шукати, обробляти, розсилати, враховувати, порівнювати єдиним універсальним способом незалежно від того, де встановлений комп'ютер.

До цього слід додати екологічну кризу і загострення глобальних проблем, коли тиск людства на Природу в набагато більше, ніж Вона може релаксувати.

Необхідність введення забезпеченої одиниці в умовах розвитку глобальної економічної кризи активно диктується сучасністю, вимагає створення надбудови грошової одиниці над існуючими валютами, і послідовного переходу до них.

Нарешті, важливим компонентом нових грошей є концепція гуманізму (від лат. Humanitas - людяність), коли «в центрі знаходиться ідея людини як найвищої цінності по відношенню до самої людини і відносна до ряду інших цінностей світу і суспільства» [21]. Тож значимим фактором є перебудова мислення, а саме введення нової екології думки на далеку перспективу, як наприклад, в наступаючу Еру Освоєння Сонячної системи, інше.

Вочевидь, введення забезпеченості грошей має не тільки вирішити перераховане вище завдання, нова грошова одиниця так само повинна підпорядковувати внутрішню логіку і давати чітке уявлення про майбутнє.

У запропонованій корисній моделі Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць як еталон грошей виступає виключне авторське право на реальний одиничний творчий продукт.

Запропонована нова грошова одиниця криптовалюти умовно називається Alliga Pound. За еталон грошей можна вибрати творчий твір, патент на винахід або корисну модель. У даному випадку за одну грошову одиниці пропонується вибрати людську спадщину «Жіноча Казка» [22]. Ціноутворюючими факторами виступають чотири характеристики і формула розрахунку вартості:
 
1. Тенденції до народження нових творчих продуктів і народження дітей. Коротко ціноутворюючим фактор називається - Світло.
2. Тенденції до набуття повноти буття людиною. Коротко - Щастя.
3. Тенденції, що стимулюють новий пошук. Коротко - Пошук.
4. Тенденції, що стимулюють колективну діяльність. Коротко - Ми.
5. Ціна у Alliga Pound дорівнює добутку чотирьох ціноутворюючих характеристик. Або Ціна = (Світло х Щастя х Пошук х Ми).

Твір «Жіноча казка» визначає одну одиницю змісту кожного з ціноутворюючих факторів.

Таким чином, за забезпеченість нових грошей вибирається загальнолюдська цінність творчого реального авторського продукту. Маючи одиницю виміру людської спадщини Alliga Pound і ціноутворюючі фактори, у нас з'являється можливість вимірювання будь-якого завершеного творчого продукту з порівняльного аналізу. Наприклад, Г. Л. Олді «Шлях меча», характеризується значеннями ціноутворюючих факторів: Світло, тобто пріоритет до творчості і народженню дітей нижче, ніж для «Жіночої Казки»; низьке значення Щастя, ніж стан вагітності у «Жіночої Казки»; більш низьке значення Пошуку і Ми («Жіноча Казка» зачіпає і матір, і батька, і дітей, і людей похилого віку). У підсумку, виходячи з формули розрахунку вартості, «Шлях Меча» оцінюється на порядок(и) нижче 1 Alliga Pound. Для визначення точного значення творчості Г. Л. Олді необхідно порівнювати з меншим еталонним значенням Alliga Pound.

Наступність Alliga Pound пов'язана з сучасними грошовими одиницями і сучасними законами про виключне авторське право [1-5] на творчий продукт.

Відповідно до сучасної Конституції будь-якої держави юридична законність введення забезпечення грошової одиниці виключним авторським правом вирішує законодавчий орган.

У США оголошення долара забезпеченим виключим авторським правом проводить Конгрес США.

В Євросоюзі оголошення євро забезпеченим виключим авторським правом проводить Європейський парламент.

В Україні оголошення гривні забезпеченим виключим авторським правом вирішує Верховна Рада України.

Потрібно громадське обговорення введення забезпеченої грошової одиниці виключим правом з винесенням на національний референдум.

У перехідний період можливе одночасне ходіння фіантних і забезпечених грошових одиниць.

Поширення забезпеченої грошової одиниці для України:
 
1. Державні банк і інститут інтелектуальної власності приймає забезпечену грошову одиницю Alliga Pound і бере на себе відповідальність зберігання, а так само просування, еталонів Alliga Pound за угодою з авторами творчих продуктів або згідно загальнонаціонального надбання.
2. Кожна людина на основі номіналів 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Alliga Pound [23] може скласти власне уявлення на людську спадщину особистих творчих продуктів, а так само на інші продукти.
3. Державні банк і інститут інтелектуальної власності готовий виступити експертом з оцінки творчої авторської спадщини в Alliga Pound по приватному або офіційному запиту.
4. Державні банк і інститут інтелектуальної власності пропонують співпрацю іншим фінансовим банкам і ВОІВ (World Intellectual Property Organization або WIPO) з метою просування грошової одиниці Alliga Pound на світовий ринок.
5. Розвиток правил і норм обміну / торгівлі Alliga Pound, зокрема, проведення відкритих аукціонів на творчу спадщину і створення ринку інтелектуальної власності.

Курс забезпеченої грошової одиниці встановлюється на базі наступності і історично перевірених дорогоцінних матеріалів - це золото і діамант. 1 Alliga Pound еквівалентний 1000 тройським унціям (31,10 кг) золота або 10 каратів (2,00 грама) чистого безбарвного діаманту [24, 25] і, відповідно, інші валюти за міжбанківським валютним курсом. Відмінність Alliga Pound від сучасних фіатних валют полягає в раз і назавжди встановленій одиниці виміру або числовому вираженні людської авторської спадщини по відношенню до дорогоцінних металів і каміння, його стабільності протягом великого періоду часу - століття і тисячоліття, на який орієнтується будь-яка інша валюта.

Наприклад, з лютого 2009 року по листопад 2011 року тройська унція золота подорожчала майже в два рази. Змінилося співвідношення валют. Alliga Pound залишився колишнім. Це означає, що при тому складному становищі світової економіки і фінансової системи вартість виключних авторських прав в фіатних грошових одиницях збільшилася в два рази!

Для забезпечених грошових одиниць існують особисті, сімейні, банківські, державні та загальнолюдські скарбниці Alliga Pound. До особистих Alliga Pound відноситься вироблені людиною цінності, які залишилися в повному його володінні і які зазвичай виражаються виключим авторським правом на твір або патент. Сімейні скарбниці - це накопичені Alliga Pound або виключні авторські права в рамках споріднених зв'язків. Банківські Alliga Pound це виключні авторські права, які викупаються з особистого користування або ж виробляються колективом на замовлення даної фінансової структури. Державні Alliga Pound - це Alliga Pound, які викупаються у населення і банків, а так само загальнонаціональні цінності, наприклад, музейні експонати.

Правила поводження забезпечених Alliga Pound наступні:
 
1. Alliga Pound можна обміняти з іншими скарбницями і викупити за будь-яку сучасну валюту. Наведемо приклад. Автор твору «Жіноча Казка» має один Alliga Pound. «Жіночу Казку» автор може продати будь-якій приватній особі, банку або державі за діамант в 10 карат або в еквіваленті фіатних грошей. Автор втрачає виключні права на цей твір, які переходять до нового власника. Інший приклад, Україна може погасити зовнішній борг 100 млрд. доларів за рахунок продажу частки музейного раритету часів трипільської культури «Кам'яну Могилу». В цьому випадку інша держава отримує частку прав на дану людську спадщину. Або ж США може погасити зовнішній борг 17 трильйонів доларів з казни національної людської спадщини. Так само Греція може продати частину національних прав на пам'ятники часів Еллади.
2. Батько і мати мають 10% від всієї суми Alliga Pound, вироблених їхніми дітьми. Тобто, наприклад, батько і мати автора «Жіночої Казки» автоматично отримують по 0,05 Паунд кожен.
3. Батько і мати після смерті передають у спадок дітям накопичені ними Alliga Pound. Всі суперечки по спадку вирішуються у судовому порядку.
4. Через родинні зв'язки виділяється сімейна скарбниця Alliga Pound, в якій члени сім'ї мають ту чи іншу частку на успадковані творчі продукти і право на них, так само обмінюються за взаємною згодою в особисту скарбницю, вирішують спірні питання в судовому порядку або продають іншим скарбницям.
5. Банк або держава мають право викупити 10% батьківської частки або частину частки на всі вироблені Alliga Pound їхніми дітьми. Сума і графік викупу офіційно встановлюється в угоді між батьками і банківською або державною системою. Як правило, ці фінансові кошти йдуть на виховання і освіту дітей.
 
Галузь застосування

Галузь застосування - це життєві потреби людини до народження дітей, творчості, щастя, пошуку та колективної діяльності та  реальні реформи в усіх галузях людської діяльності, коли в центрі знаходиться людина, як найвища цінність по відношенню до самої людини і відносна в ряду інших цінностей світу і суспільства.

Економічне і екологічне обґрунтування

Переваги, які дає введення Alliga Pound, як надбудови над світовими валютами і забезпечення сучасних грошей:
 
1. Дозволяє ввести нову тенденцію в розвитку Всесвітньої Павутини - це творчо-маркетингову, яка виражається діяльністю користувача-індивіда в спільноті(ах) Глобальної Мережі, має грошовий еквівалент, практичне застосування, цінність результату і варіант вирішення завдання.
2. Спільнота авторів юридично законно передає виключні авторські права в безстрокове користування спадкоємцям з покоління в покоління, замість знецінення виняткових авторських прав через 70 років після смерті автора на користь їх усуспільнення державою.
3. Вирівнювання рівня життя і встановлення стабільності для громадян з будь-якої держави, незалежно вони з бідного Афганістану або багатих Нідерландів. Наприклад, пенсіонерка з України за технологію вирощування гігантських лимонів в домашніх умовах може продати виключні авторські права будь-якій приватній особі або банку, і поправити сімейний добробут.
4. Alliga Pound визначає фіксовану грошову одиницю за вироблену людську спадщину для будь-якої території.
5. Alliga Pound послідовно змінює справжній громадський пріоритет з накопичення незабезпечених грошей на накопичення забезпеченої грошової одиниці, а саме створення сімейних, банківських і державних Alliga Pound. Такі поодинокі випадки як гіперрост капіталу з декількох тисяч доларів до десятків мільярдів доларів протягом 10 років за рахунок лобіювання приватних інтересів, обмеження інтересів суспільства, корупції, злочинів, війни заради ринків збуту і інших негативних моментів різко знижується.
6. Для особистості, сім'ї, держави і людства відбувається перебудова мислення на трудову діяльність в напрямку ціноутворюючих факторів накопичення Alliga Pound. Це означає творчість, народження дітей, пріоритетне вивчення сучасних глобальних проблем та їх вирішення, а так само розвиток науки, створення нових технологій, інтенсифікація сільського господарства, освоєння світового океану та просторів поза Землею; коротко - ведення трудової діяльності по накопиченню людської спадщини, замість прагнення до влади і політики "мильних бульбашок" транскоррпорацій.
7. Державний друкарський верстат фіатних грошових одиниць послідовно зникає. Замість нього людина особисто виробляє забезпечені гроші.
8. Фіксований курс Alliga Pound для сучасних грошових одиниць знижує фінансові ризики коливання валюти і дозволяє виконувати найдовгострокові економічні прогнози.
9. Alliga Pound, як громадська одиниця забезпечення грошей, багаторазово прискорює прогрес людства.
10. Завдяки введенню сімейних скарбниць Alliga Pound розвивається багатство сім'ї і роду, а так само відбувається зміцнення сім'ї навколо родових скарбниць людської спадщини.
11. Як в даний час, так і в далекому майбутньому, Alliga Pound, як одиниця вимірювання грошей на основі людської цінності, має величезний потенціал і широкі перспективи для подальшого розвитку банківської та фінансової структури.
 
Це реальний підхід для подальшого розвитку категорії сучасних «ГРОШЕЙ» і суспільства без будь-яких валютних криз та революцій!

Новизна

У запропонованій корісній моделі Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць, де в якості еталону грошей виступають виключні авторські права на реальний одиничний творчий продукт, новизна полягає в наступному
 
- визначення ціноутворюючих факторів і формули вартості забезпечених грошей;
- визначення еталону забезпеченої грошової одиниці за вироблену людську спадщину;
- державні банк і інститут інтелектуальної власності приймає забезпечену грошову одиницю і бере на себе відповідальність зберігання, а так само просування, еталонів забезпечених грошових одиниць за згодою з авторами творчих продуктів;
- введення номіналів 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 , 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 забезпечених грошових одиниць;
- будь-яка людина на основі номіналів забезпечених грошових одиниць може скласти власне уявлення на людську спадщину особистих творчих продуктів, а так само на інші продукти;
- курс забезпеченої грошової одиниці встановлюється на базі наступності і історично перевірених дорогоцінних матеріалів і діамантів або 1 одиниця забезпеченої грошової одиниці еквівалентна 1000 тройським унціям золота або 10 каратам чистого безбарвного діаманту;
- для забезпечених грошових одиниць існують особисті, сімейні, банківські, державні та загальнолюдські скарбниці;
- забезпечені грошові одиниці обмінюються з іншими скарбниями забезпечених грошових одиниць або викуповуються за будь-яку сучасну валюту;
- банк або держава мають право наперед викупити 10% батьківської частки або частину частки на всі вироблені забезпечені грошові одиниці дітьми.
 
Наступність забезпечених грошових одиниць пов'язана з сучасними грошовими одиницями і законами про виключне право на творчий продукт.

Можна прогнозувати, що цивілізація 3-го тисячоліття - цивілізація забезпечених грошей і освоєння Сонячної системи, відмінна від цивілізації ХХ століття - століття фіатних паперових грошей, як цивілізація ХХ століття відмінна від цивілізації попередніх століть золотих монет.

Таким чином, в даній корисній моделі зазначен спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць з застосуванням відоміх процесів, що є відповіднім до вимог ч. 2 ст. 6 Закону на п. 2. 3 «Правил складання і Подання заявки на Винахід та заявки на корисну модель».
 

Джерела інформації:
 1. Калятин В. О. Исключительные права. Учебник для вузов. — М.: Норма, 2000. 
 2. Моргунова Е. А. Авторское право: учебное пособие / Е. А. Моргунова; отв. ред. В. П. Мозолин. — М.: Норма, 2008. — 288 с. — ISBN 978-5-468-00205-6.
 3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.
 4. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
 5. Договор ВОИС по авторскому праву (WCT).
 6. N.Gregory Mankiw, «Principles of Economics», p.659.
 7. Selgin, George, Adaptive Learning and the Transition to Fiat Money, The Economic Journal 113 (484).
 8. Lessons from the Legends of Wall Street. How Warren Buffet, Benjamin Graham, Phil Fisher, T. Rowe Price, and John Templeton — М.: «Вильямс», 2005. — С. 416.
 9. List of countries by external debt. From Wikipedia, the free encyclopedia.
 10.   Внешний долг по странам — 2016. Справочник ЦРУ.
 11.   ВВП по странам — 2016. Справочник ЦРУ.
 12.   List of countries by public debt. From Wikipedia, the free encyclopedia.
 13.   Тарасов А. Н. Аргентина — ещё одна жертва МВФ.
 14.    Мишель Чосудовский. Как МВФ разрушил Югославию?
 15.    Уолден Белло. Как устроить продовольственный кризис
 16.   Эльмар Альтфатер. Продовольственный кризис
 17.   Цены на золото - Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
 18.   Доллар США - Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
 19.  Криптовалюта - Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
 20. Вадим Іосуб: що таке криптовалюта? І чому її практично неможливо вкрасти? - http://news.finance.ua/ua/news/-/407096/vadym-iosub-shho-take-kryptovalyuta-i-chomu-yiyi-praktychno-nemozhlyvo-vkrasty
 21.   Гуманизм - статья из Большой Советской Энциклопедии.
 22.  Денежная единица 1 Alliga Pound – http://alligater.my1.ru/publ/41-1-0-318.
 23.  Новые обеспеченные деньги – номиналы - http://alligater.my1.ru/publ/41-1-0-315.
 24.  RAPAPORT - рапапорт, регулярно обновляемый прейскурант на бриллианты.
 25.  Дронова Н. Д. Методика оценки ювелирных камней с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, Учебное пособие.- М.: МАИ,1995.

Реферат

На даний час будь-яка грошова одиниця забезпечена авторитетом влади і міжнародними угодами. Це паперові або фіатні гроші, номінальна вартість яких гарантується авторитетом і владою держави.

Відсоткові ставки, які встановлені на позики, не забезпечуються зростанням світової економіки. Так світової борг майже дорівнює одному світовому ВВП, середні річні відсоткові ставки на банківські позики і кредити становлять 3-4% або в кінці року необхідно віддати 6-8% ВВП. З іншого боку зростання світової економіки з урахуванням інфляції становить менше 1,5%. Ми отримуємо негативне сальдо між прибутком і витратою фінансів і зростання світового боргу на 3-6% щорічно без його забезпечення товарами. При такій тенденції за 15 років загальний незабезпечений борг держави і, одночасно, кожного з нас збільшиться в два рази.

Очевидно, що введення забезпеченості грошей має не тільки вирішити перераховане вище завдання, нова грошова одиниця так само повинна підпорядковувати внутрішню логіку і давати чітке уявлення про майбутнє.

У запропонованій корісній моделі Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць як еталон грошей виступає виключне авторське право на реальний одиничний творчий продукт.

Запропонована нова грошова одиниця умовно називається Alliga Pound. Таким продуктом можна вибрати творчій твір, патент на винахід або корисну модель. В даному випадку за одну грошову одиниці пропонується вибрати людську спадщину «Жіноча Казка». Ціноутворюючими факторами виступають чотири характеристики і формула розрахунку вартості:
 
1. Тенденції до народження нових творчих продуктів та народження дітей. Коротко ціноутворюючий фактор називається - Світло.
2. Тенденції до набуття повноти буття людиною. Коротко - Щастя.
3. Тенденції, що стимулюють новий пошук. Коротко - Пошук.
4. Тенденції, що стимулюють колективну діяльність. Коротко - Ми.
5. Ціна у Паундах дорівнює добутку чотирьох ціноутворюючих характеристик. Або Ціна = (Світло х Щастя х Пошук х Ми).

Твір «Жіноча Казка» визначає одну одиницю змісту кожного з ціноутворюючих факторів.

Курс забезпеченої грошової одиниці встановлюється на базі наступності і історично перевірених дорогоцінних матеріалів - це золото і діамант. 1 Alliga Pound еквівалентний 1000 тройським унціям золота або 10 каратам чистого безбарвного діаманту і, відповідно, інші валюти за міжбанківськім курсом.

Кожна людина на основі номіналів 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 , 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Alliga Pound може скласти власне уявлення на людську спадщину особистих творчих продуктів, а так само на інші продукти.

Переваги, які дає введення забезпеченої грошової одиниці, як надбудови над світовими фіатнимі валютами, величезні:
 • Дозволяє ввести нову тенденцію в розвитку Всесвітньої Павутини, яка має грошовий еквівалент, цінність і варіант вирішення завдання.
 • Вирівнювання рівня життя для громадян з будь-якої держави.
 • Забезпечена грошова одиниця визначає фіксовану грошову одиницю за вироблену людську спадщину для будь-якої території, що знижує фінансові ризики коливання валюти і дозволяє виконувати найдовгострокові економічні прогнози.
 • Для особистості, сім'ї, держави і людства відбувається перебудова мислення на трудову діяльність в напрямку ціноутворюючих факторів накопичення забезпечених грошових одиниць. Це означає творчість, народження дітей, пріоритетне вивчення сучасних глобальних проблем та їх вирішення, а так само розвиток науки, створення нових технологій, освоєння світового океану та просторів поза Землею замість прагнення до влади і політики "мильних бульбашок" транскоррпорацій.
 • Державний друкарський верстат фіатних грошових одиниць послідовно зникає. Замість нього людина особисто виробляє забезпечені гроші.
 • Завдяки введенню сімейних скарбниць забезпечених грошей розвивається багатство сім'ї і роду, а так само відбувається зміцнення сім'ї навколо родових скарбниць людської спадщини.
Потрібно громадське обговорення введення забезпеченої грошової одиниці виключим правом з винесенням на національний референдум.

Це реальний підхід для подальшого розвитку категорії сучасних «ГРОШЕЙ» і суспільства.
 
Формула Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць
 
1. Спосіб забезпечення грошей і заміни фіатних грошових одиниць полягає в тому, що в якості еталону грошей виступають виключні авторські права на реальний одиничний творчий продукт.
2. Відповідно до пункту 1) відрізняється тим, що визначені ціноутворюючи фактори і формула вартості забезпечених грошей;
3. Відповідно до пункту 1) і 2) відрізняється тим, що визначений еталон забезпеченої грошової одиниці за вироблену людську спадщину;
4. Відповідно до пункту 1)-3) відрізняється тим, що державні банк і інститут інтелектуальної власності приймає забезпечену грошову одиницю і бере на себе відповідальність зберігання, а так само просування, еталонів забезпечених грошових одиниць за згодою з авторами творчих продуктів;
5. Відповідно до пункту 1)-4) відрізняється тим, що введені номінали 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 забезпечених грошових одиниць;
6. Відповідно до пункту 1) -5) відрізняється тим, що будь-яка людина на основі номіналів забезпечених грошових одиниць може скласти власне уявлення на людську спадщину особистих творчих продуктів, а так само на інші продукти;
7. Відповідно до пункту 1)-6) відрізняється тим, що курс забезпеченої грошової одиниці встановлюється на базі наступності і історично перевірених дорогоцінних матеріалів і діаманту або 1 одиниця забезпеченої грошової одиниці еквівалентна 1000 тройським унціям золота або 10 каратам чистого безбарвного діаманту;
8. Відповідно до пункту 1)-7) відрізняється тим, що для забезпечених грошових одиниць виділяються особисті, сімейні, банківські, державні та загальнолюдські скарбниці;
9. Відповідно до пункту 1)-8) відрізняється тим, що банк або держава мають право наперед викупити 10% батьківської частки або частину частки на всі вироблені забезпечені гроші дітьми у подальшому.
 
Олійник Олег Григорович
 

 


Материалы по теме:
 
Категория: Новые обеспеченные деньги | МикроПаундов: 1131 | Добавил: Эхо | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


ТОП материалов по комментариям
ТОП материалов по дате добавления
ТОП материалов по рейтингу
ТОП материалов по МикроПаундам


Развитие человека / Human development © Аллига Тэр, 2006-2024. Сайт создан в системе uCoz.

Rambler's Top100 Развитие человека / Human development (humanity)